Jednodenní soustředění 4.2.

Hadač Miroslav     TSM,SCM,SCD     28.01.2023

Rerun A, B. Výsledky midl. Mezičšasy midl. Fotogalerie (Milan J. MOV). Dva kratší midly s důrazem na čtení vrstevnic, následně několik výběhu kopců s volným seběhem přes 3 kontroly. Následovala přednáška (teorie navigace) od Filipa. Nakonec 130 minut tělocvična (technická cvičení a komplexní posilka). Na závěr zbylo ještě 20 minut na Florbal. V lese rozneseno 17 kontrol SI a 12 lamp. (děkujeme pomocníkům Janě a Evženovi Kostkovým).


V pátek 9.6.2023 odpoledne (16:52 hod) pojedeme společně vlakem z nádraží Ostrava Svinov do Brna. V sobotu a neděli se tam koná Republikový festival žactva. Jsou zváni všichni "aktivní" žáci z MSK. Návrat bude v neděli odpoledne (16:10 hod nebo 17:10 hod) na nádraží Ostrava Svinov. 
Nepřihlašujte se do ORISU, budete přihlášeni za MSK.
PřihláškaRozpis Odkaz na stránky závodu v ORISU


Atletická hala (+midl) 8.1.

Hadač Miroslav     SCM     03.01.2023

A ještě spousta autentických fotek (Milan J. MOV)
Měřený trénink na krátké trati na Vítkovické haldě se vydařil. Hoši z MOV připravil kvalitní trať i technické zabezpečení. Terén nutil k práci s buzolou a brzdil běh. Rerun T1, Rerun T2. Výsledky s mezičasy
V Atletické hale se sešlo ca 40 běžců.
Absolvovali jsme kvalitní atletický trénink s rozběháním rozcvičením, abecedou. 4-7x(300mAP3+200mANP)/2min. Přístup úšastníků k tréninku byl vysoce zodpovědný. Po tréninku jsme absolvovali přednášku od Filipa o tréninkových zónách a od Mirka obecnější o SCM, základních navigačních principech a přípravou na trénink na haldě (důležitý je interaktivní výklad k textu u přednášek).


TSM, SCM začínáme

Hadač Miroslav     TSM,SCM     17.12.2022

Společné TSM Moravskoslezského a Olomouckého kraje se rozjíždí. ČSOS pověřil vedením Mirka Hadače (vedoucí) a Filipa Hadače (šéftrenér), ve stejné sestavě pak vedou i SCM MSK. Čeká nás řada zahraničních i domácích soustředění. Důraz bude kladen na podstatu navigace (plán, realizace, odrazový bod, držení směru, práce s buzolou). Rychlá adaptace na nejrůznější terény.