SCM MSKSCM MSK bude provozováno jako nadstavbový článek nad kluby. 
Zodpovědná pravidelná a dlouhodobá práce s mládeži v klubech je nezbytnou podmínkou pro smysl existence a fungování SCM jako opravdové nástavby.
Pokud někdo v seznamu zařazených není, nechť nevěší hlavu, na jaře po zimním tréninku tam může mít své místo (registrujeme a budeme sledovat závodníky pod čarou).
Stejně tak nechť nepolevují ti co na seznamech jsou, neznamená to, že na něm musí být i na jaře.
Osobní zájem členů na svém rozvoji je nezbytným předpokladem pro zařazení.
Mirek Hadač … vedoucí, na něj se obracejte přes organizační, administrativní, finanční záležitosti
Filip Hadač … hlavní trenér, na něj se obracejte přes odborné záležitosti v rámci fyzické, mapové, teoretické, taktické, … přípravy
Průběžně pro jednotlivé akce podle potřeby uvítáme pomoc z řad trenérů v klubech MSK.
Pomoc přislíbili mladí závodníci, kteří prošli SCM a TSM (Jaromír Mielec ml., Jiří Kostka, …)
SCMN … naděje, závodníci starší nebo mladší, u kterých očekáváme zájem a rozvoj.
Sledovaní … závodnící, kteří „zatím“ nesplňují podmínky pro přímé zařazení, ale víme o nich a věříme, že šanci uchopí pevně do svých rukou.
Účast a příspěvky na akcích budou korespondovat se zařazením do skupin.
Pro malé připomenutí odkaz na stránku SCM z let 2002-2007.

TSM MSK a OLK

Společné TSM pro MSK a OLK.
Zařazeno (resp. zařazení na testech STK si vybojovalo) 6+1 závodníků. Jde o závodníky směřující přímočaře k reprezentaci dorostu, juniorů a dospělých. V této jejich cestě jim TSM bude maximálně nápomocné.
Závodnící TSM mají pro akce významnou finanční podporu ze strany ČSOS.
Na akce budou zařazení závodníci TSM doplnění o výběr závodníků napříč SCM MSK a HO, kteří projeví vysoký zájem na svém výkonnostním růstu.
Čeká nás řada soustředění s cíleným zaměřením na posun směrem k reprezentaci ČR na všech úrovních.
Často s námi na akce jezdí Vojta Král, Denisa Kosová, … tak snad se alespoň na jedné akci potkáme :).
Mirek Hadač … vedoucí, na něj se obracejte přes organizační, administrativní, finanční záležitosti
Filip Hadač … hlavní trenér, na něj se obracejte přes odborné záležitosti v rámci fyzické, mapové, teoretické, taktické, … příprava 

Partneři

        

Nadace Orientačního Běhu