Laktátové testy

Hadač Miroslav     TSM,SCM,SCD     17.01.2024

Ve čtvrtek a pátek (18.-19.1.) probíhají laktátové testy v Mohelnici (Mudr. Zbyněk Pozdíšek). Seznam účastníků a časy.
Proč se testujeme? Především, abychom lépe kontrolovali náš trénink, odhalili nedostatky a efektivně na nich v nejbližších měsících zapracovali. Reálně se potřebujeme připravit na tratě, které běháme (sprint, krátká, klasika) a samozřejmě na prostředí, ve kterém probíhají. Každý obdrží naměřené tepové hodnoty pro jednotlivé zóny (AP1, AP2, AP3, ANP)... u laktátového testu je tak přímá souvislost s množstvím laktátu v krvi. Většinou u O-běžců se zjistí nedostatečná zapracovanost v AP1, bez které se velmi nestabilně buduje nástavba pro závodní připravenost. Odhaduji, že tréninková doporučení vyplývající z naměřených hodnot u většiny budou směřovat právě k rozvoji této zóny. Pokud máte zájem o detailní vysvětlení, kontaktujte Filipa).


Průběh testu: Dostavte se do čekárny ca 15 minut předem (budete vyzváni). Vybavení (obuv, trenýrky, tílko) jako na letní rychlý trénink na dráze. Ručník sebou. Bude provedeno základní vyšetření, něco o sobě povíte a dostanete instruktáž. Běžíte na běhátku celou dobu po rovině (jen po časových úsecích se zvyšuje rychlost). Několik minut je rozklus, pak je několik 4 minutových intervalů (ca 6), kdy poslední interval je nastaven tak, že ho nemůžete doběhnout (končíte v subjektivním maximu). Mezi úseky je v ca minutové pauze proveden odběr kapičky krve z ucha pro změření laktátu. Celou dobu je sondou snímaná TF. Na závěr s Vámi p. Pozdíšek probere naměřené hodnoty a dá doporučení pro trénink na ca dva nejbližší měsíce. Naměřené testy v písemné podobě dorazí ca do týdne (budou vám rozeslaný individuálně ... měli byste je poskytnout trenérům, kteří na vás dohlíží). Níže ukázky křiveky, naměřených hodnot, doporučení, ...

Co je vlastně laktát?
• sůl kyseliny mléčné, v lidském krevním řečišti je vedlejším produktem přeměny glukózy (krevního cukru) na energii
• při běhu nízké intenzity je veškerá produkce laktátu ihned přeměněna na oxid uhličitý, vodu a energii, takže se laktát nehromadí
• v určitém okamžiku při zvyšování rychlosti běhu už je přísun kyslíku nedostatečný a laktát se začne hromadit v pracujících svalech
• současně dochází k překyselení vnitřního prostředí - bolest,nepříjemné pocity, pokles síly, koordinace a techniky běhu
• běžec, který dokáže dlouhodobě pracovat ve vyšší intenzitě bez hromadění laktátu, podává i lepší vytrvalostní výkony